April 16, 2024

สูตร หวย สอง ตัว ล่าง -ถ่ายทอดสดบอลวัน …

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่น่าสนใจ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่...